Katılımcı Faydaları

Avrasya Bilişim Pazarı

Son yıllarda Avrasya bölgesindeki yerel ekonomiler, dünyanın kalanında daha yüksek hızla büyümeye başladığından beri, Avrasya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı'na olan ilgi de yükselmektedir.
Genellikle pazara ilk giren ve yatırım yapan şirketlere orta ve uzun vadede çok büyük gelir potansiyeli barındıran bu bölge, aslında bireysel olarak bakıldığında çok da kuvvetli olmayan ülke ekonomilerinden daha fazla ağırlığı olan bir alandır.
Avrasya bölgesinde altyapı, bilgi ve iletişim teknolojileri gelişimi, ekonomik devamlılık, kişi başına düşen gelir, küresel rekabet gücü ve pazar büyümesi olarak çok büyük çeşitlilik görülebilmektedir.
Türkiye BT sektörü bakımından diğer Avrasya ülkelerine oranla çok hızlı bir büyüme göstermektedir.

 

 

• Dünyanın 17. Ekonomisi
• BT sektörü 2012 : 78,24 milyar TL
• BT sektör ihracatı 2012 : 1,08 milyar TL

        Türkiye'ye Komşu Ülkeler 
• Bulgaristan
• Azerbaycan 
• Yunanistan
• Ermenistan
• Suriye
• Gürcistan
• Irak
• KKTC
• İran

 

TÜRKİYE BT SEKTÖRÜ

Dünyada büyümeye devam eden Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün, 2014 yılında 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye BİT ekonomisi ise 1.2 trilyon dolar büyüklü¤ündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’sini, 4.1 trilyon dolarlık global pazarın da yüzde 0.75’ini temsil ediyor.Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2012 yılında Türkiye büyümesinin üzerinde bir büyüme göstererek 21 milyarlık e-ticaret pazarı ile birlikte toplam 78.24 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün istihdamı da önemli ölçüde artarak 153 bin 849 oldu.Sektörün bu hızda büyümesi durumunda 2023 yılına kadar 400 bin daha istihdam sağlaması bekleniyor. En önemli gelişme ise ihracat alanında yaşanıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ihracat rakamı bir milyar TL'yi aştı, 2012 yılında toplam ihracatı 1.08 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörün büyüklükleri
- Donanım pazarı                          12.4 milyar TL
- Yazılım ve hizmet pazarı              5.64 milyar TL
- Elektronik haberleşme pazarı       30.9 milyar TL
- E-ticaret pazarı                             21 milyar TL
- Savunma sanayi pazarı              0.7 milyar TL
- Çağrı merkezi pazarı                  2.5 milyar TL
- Mobil cihazlar pazarı                   5.1 milyar TL
 

  • Kaynak: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri 2012 Raporu

Katılımcılar için Faydaları

CeBIT Bilişim Eurasia'ya Neden Katılmalısınız?